Департман за српску и компаративну књижевност
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Данијела Костадиновић

доцент

Горан Максимовић

редовни професор

Драгиша Бојовић

редовни професор

Снежана Милосављевић Милић

редовни професор

Дејан Милутиновић

ванредни професор

Ирена Арсић

редовни професор

Данијела Поповић Николић

ванредни професор

Јелена Јовановић

доцент

Кристина Митић

доцент

Снежана Божић

доцент

Сарадници

Јелена Младеновић

асистент

Мирјана Бојанић Ћирковић

асистент

Оливера Марковић

истраживач-приправник