Google Translate

Департман за српску и компаративну књижевност
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Данијела Костадиновић

ванредни професор

Горан Максимовић

редовни професор

Драгиша Бојовић

редовни професор

Ирена Арсић

редовни професор

Снежана Милосављевић Милић

редовни професор

Данијела Поповић Николић

ванредни професор

Дејан Милутиновић

ванредни професор

Јелена Јовановић

доцент

Кристина Митић

доцент

Снежана Божић

доцент

Сарадници

Мирјана Бојанић Ћирковић

асистент са докторатом

Јелена Младеновић

асистент

Василиса Цветковић

истраживач-приправник

Оливера Марковић

истраживач-приправник