Google Translate

Центар за стране језике основан је 11. 4. 2007. године као организациона јединица Филозофског факултета у Нишу преко које се остварује настава страних језика на нематичним департманима.

На Филозофском факултету студенти могу изабрати следеће стране језике: енглески, француски, немачки, руски и грчки језик. Сваки од наведених језика се изучава на основу претходног језичког знања, осим грчког језика за који се организује почетни курс и доступан је за следеће студијске програме: енглески језик и књижевност, руски језик и књижевност, српски језик, српска и компаративна књижевност, педагогија, историја. Поред тога се, у зависности од расположивости страних лектора, организују и факултативни курсеви кинеског и корејског језика, а изучавају се и италијански, латински и старогрчки језик у оквиру појединих студијских програма.

Наведени језици се на основним студијама на нефилолошким департманима овог факултета изучавају у току два семестра, док се на филолошким департманима, као и на Департману за комуникологију и новинарство,  страни језици изучавају у току четири или шест семестара. Недељни фонд часова на свим департманима је 2+2. Учење страног језика почиње од првог семестра, осим на Департману за историју где почиње од трећег семестра.

Циљани ниво знања страног језика којег студенти одаберу зависи од акредитованих програма за похађање наставе датих језика. Више информација о томе садржи сајт и информатор Филозофског факултета.

У Центру предаје 8 наставника, 5 за енглески језик, један за француски, један за латински и старогрчки и један за савремени грчки језик. Поред тога, у раду Центра за стране језике учествују и један наставник и три лектора са Департмана за немачки језик. За грчки језик постоји и лекторат, основан 2004. године, а Статут факултета је омогућио и оснивање лектората и за друге од наведених страних језика који нису обухваћени неким од департмана на факултету, као што су лекторати за немачки и француски језик. Центар за стране језике може на захтев студената Филозофског факултета да изда потврде о знању страног језика.

Управник Центра је доц. др Јасмина Ђорђевић, а секретар је доц. др Тамара Костић Пахноглу. Центар се налази у кабинету бр. 417. На сајту факултета могу се наћи потпуније информације о појединим страним језицима и наставницима.