Избор у звања

Велибор Петковић

петак, 21.7.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Велибор Петковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Анализа медијског дискурса и Конфликти и управљање јавношћу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Љубиша Златановић

четвртак, 20.7.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Љубиша Златановић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Психологија (Школе и правци у психологији и Теорије личности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ивана Миљковић

среда, 28.6.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Миљковић, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Граматичка морфологија и Историја француског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Никола Бјелић

среда, 21.6.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Никола Бјелић, доктор књижевних наука, у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Савремена француска књижевност и Француска књижевност романтизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Вања Цветковић

петак, 9.6.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Вања Цветковић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француски роман реализма и натурализма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Зоран Димић

субота, 6.5.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зоран Димић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Историја нововековне филозофије 1 и Историја нововековне филозофије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марина Јањић

петак, 5.5.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марина Јањић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српски језик (Увод у методику наставе и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марта Величковић

петак, 28.4.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марта Величковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 7 и Савремени енглески језик 8).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Надежда Јовић

петак, 28.4.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Надежда Јовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српски језик (Историја језика 1 и Историја језика 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Миленковић

четвртак, 27.4.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Миленковић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 1 и Историја естетике 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 12