Google Translate

Избор у звања

др Драган Тодоровић

среда, 14.7.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драган Тодоровић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Младеновић

понедељак, 5.7.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Младеновић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност неомодернизма (1941-1980) и Књижевност краја 20. и почетка 21. века у друштвеном контексту)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Јаћовић

среда, 30.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јаћовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 3 и Контрастивна лингвистика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Милан Јовановић

четвртак, 24.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Милан Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Увод у логику 1 и Логика 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дејан Павловић

среда, 2.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Павловић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Милица Ђорђевић

уторак, 25.5.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Ђорђевић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Руски романтизам).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Тања Цветковић

среда, 5.5.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Тања Цветковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Нина Павловић

четвртак, 22.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Нина Павловић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ивана Педовић

понедељак, 19.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Педовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психометрија и Мултиваријантна анализа).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Вања Цветковић

петак, 16.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Вања Цветковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француска књижевност прве половине 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 29