Избор у звања

др Драгана Јовановић

понедељак, 11.6.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драгана Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Педагогија на нематичним департманима и Андрагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Станојевић

среда, 23.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Станојевић, мастер социјалног рада, студент докторских академских студија, у звање истраживач-приправник за ужу научну област Социологија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Петровић

петак, 18.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Петровић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Посматрање и мерење у социологији и Основни истраживачки нацрти).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Андреј Благојевић

петак, 11.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Андреј Благојевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијска етика и Медијско право).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Младеновић

среда, 9.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Младеновић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска модерна и модернизам (до 1941) и Савремена српска књижевност (после 1980)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Емилија Јовић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Емилија Јовић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јована Динчић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јована Динчић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Алексић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Алексић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1300. до 1391. године и Историја Срба од 1391. до 1459. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Растислав Динић

понедељак, 7.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Растислав Динић, доктор наука-филозофија, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Филозофија (Методологија 1 и Филозофска антропологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Османовић

понедељак, 7.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Османовић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Статистика у педагошким истраживањима и Методика рада школског педагога).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 17