Google Translate

Филозофски факултет је основан 1971. године и у оквиру Секретаријата Факултета још од тада постоји Техничка служба.

Техничка служба је стручна служба у оквиру Секретаријата Факултета која обавља послове на одржавању инсталација (еклектричних, водоводних, грејних и канализационих), апарата, столарије и дрвенарије као и одржавања хигијене. Техничка служба обавља и друге послове из домена свог рада, за потребе органа управљања – Савета Факултета, и пословодног органа – Декана Факултета. У домен рада службе спадају и послови безбедности и здравља запослених на раду, контрола уласка и изласка студената, запослених и осталих лица у зграду.

У служби данас ради 11 запослених:

Руководилац послова инвестиција и техничке опреме
Мирјана Коцић
e-mail:

Портир
Саша Вељковић

Портир
Милан Милић

Чистачица
Марина Крстић

Чистачица
Виолета Дејановић

Кафе куварица
Наташа Марковић

Чистачица
Весна Букумировић

Чистачица
Горица Петровић

Чистачица
Марина Штула

Чистачица
Марина Милић

Домар - мајстор одржавања
Милош Цветановић