Google Translate

др Данијела Поповић Николић

редовни професор
Кабинет
408
Консултације
Среда, 13.30 – 15.00
Предмети

Вук Караџић и народна књижевност

Народни еп о Марку Краљевићу у балканском контексту

Митски и историјски садржај у усменим епским биографијама Словена

Књижевност и историја

Књижевност и културни контекст

Књижевност и религија

Основе академског писања

Епска народна поезија

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Данијела Поповић Николић рођена је  04. 11. 1968. године у Крушевцу. Живи у Нишу.

Основне студије (група Српскохрватски језик и југословенске књижевности) завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Постдипломске студије уписала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду и завршила их одбранивши магистарску тезу под називом Народна традиција и Легенда о Владимиру и Косари.

Докторску дисертацију под називом Народна књижевност у истраживањима Тихомира Р. Ђорђевића одбранила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2011. године.

Запослена је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, у звању је ванредног професора на Департману за српску и компаративну књижевност.

Током редовних студија била је стипендиста Универзитета у Нишу.

Објављује научне и стручне радове у домаћим и страним публикацијама.

Била је ангажована као истраживач на пројекту Књижевност и историја (148025 Д МНЗЖРС) од 2006 до 2010. године.

Руководилац је пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (Огранак САНУ у Нишу).

Учествује у реализацији пројекта очувања угрожених дијалеката Тимочки говори (Министарство културе Републике Србије).

Руководилац је пројекта Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања (Филозофски факултет у Нишу, Министарство културе Републике Србије)

Члан је управног одбора Удружења фолклориста Србије.

Уређује Aрхив  усменог стваралаштва (Филозофски факултет у Нишу, 2013 и даље).

Уређује Дигитални архив усменог стваралаштва (Филозофски факултет у Нишу, 2014. и даље).

Била је предавач на Летњој школи фолклора (Нови Сад, 2014; Нови Сад, 2013).

Учествује (као предавач) у реализацији Семинара за стручно усавршавање наставника српског језика и књижевности Савремени приступи у настави српског језика и књижевности (каталошки број 668, компетенције К1) на Филозофском факултету у Нишу.

Бави се теренским истраживањима усменокњижевних феномена. Учествовала  је на следећим тимским теренским истраживањима: Књажевац – околина, 2013.; Књажевац – околина, 2014. године; Књажевац – околина, Заплање 2016. године и даље. Теренска истраживања на простору Рибарска Бање и околине (2015. и даље), као и Заплања (2014. и даље) обавља самостално. Учествовала је у теренским истраживањима фолклора у организацији Лабораторије за фолклористичка истраживања (РГГУ, МОсква) и као истраживач волонтер у оквиру пројекта ERA Rus Plus.

Од 2012-2015. године радила је и као управница Департмана за српску и компаративну књижевност. Члан је Научно-наставног и Изборног већа Филозофског факултета у Нишу, као и, у периоду од 2016-2018. године, Савета Филозофског факултета у Нишу.