Google Translate

Канцеларија бр. 18

Тел. 018/514-311, 018/514-243, локал 162

Весна Милутиновић, самостални стручни сарадник канцеларије за развој каријере и подршку студентима

Самостални стручно-технички сарадник
Весна Милутиновић
e-mail:

Марта Вучичевић, самостални стручно-технички сарадник канцеларије за развој каријере и подршку студентима

Самостални стручно-технички сарадник
Марта Вучичевић
e-mail:

Зорана Стојковић, самостални стручни сарадник канцеларије за развој каријере и подршку студентима

Самостални стручно-технички сарадник
Зорана Стојковић
e-mail:

Канцеларија за развој каријере и подршку студентима на Филозофском факултету у Нишу основана са циљем да прати потребе целокупне студентске популације и пружа подршку студентима који се суочавају са разноликим потешкоћама у току студирања.

Осим пружања подршке у испуњавању обавеза у току студирања, улога Канцеларије јесте да помаже студентима Филозофског факултета у Нишу да развију она знања и вештине које ће им бити потребне при запошљавању: да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенте за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

Канцеларија за развој каријере и подршку студентима остварује своје циљеве и задатке путем:

1. информативне услуге студентима:

 • унапређење студентског стандарда (давање информација о доступним кредитима, плаћању школарине у више рата)
 • почетна оријентација (информисање о Факултету, студентском животу, правилима студирања, обавезама и активностима на првој години студија)
 • упућивање на друге доступне услуге (психо-социјалне, едукативне, медицинске)
 • заступање студентских интереса из области студирања и студентског стандарда пред надлежним органима,
 • информисање наставног особља о потребама студената из појединих циљних група,

2. саветодавне услуге и психо-социјалне подршке:

 • психолошко саветовалиште (организација времена, подизање самопоуздања, учење асертивног понашања, изградња социјалне мреже)
 • професионална оријентација и саветовање (пре свега за средњошколце, будуће студенте),
 • помоћ у техникама учења
 • социјална подршка ментора (студента четврте године са истог департмана)

3. активности праћења потреба студената:

 • праћење и уочавање проблема са којима се студенти суочавају,
 • праћење промена структуре студентске популације на факултету;

4. координације   активности   подршке   студентима   коју   пружају Универзитет, факултети и друге релевантне друштвене институције

5. спровођење обука запослених и формирање мреже студената-волонтера, будућих ментора студентима и њихова обука

Канцеларија пружа подршку:

 • студентима са инвалидитетом,
 • студентима из мањинских група,
 • студентима лошег материјалног стања,
 • студентима који се суочавају са тешкоћама током студирања које су проузроковане неким од следећих фактора:
  • нижи социо-економски статус
  • потичу из других средина, односно немају пребивалиште у универзитетском центру
  • имају тешкоће у прилагођавању новој средини и учењу
  • долазе из породица у којима ниједан од родитеља нема универзитетску диплому и сл.

Канцеларија за развој каријере и подршку студентима организује консултације са студентима од понедељка до петка у термину од 8:00-15:00 часова у канцеларији 18 (у приземљу факултета). Све информације можете добити путем е-маила

На факултету се могу добити и информације о раду Центра на Универзитету: https://www.ni.ac.rs/univerzitet/centri-univerziteta/centar-za-podrsku-studentima