Google Translate

др Нина Судимац Јовић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: У овом семестру доц. др Нина Судимац ће држати консултације онлајн (путем апликације Google Meet) у назначеном термину.

Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Лектура и коректура

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Српски језик и говорна култура

Савремени српски језик

Основи социолингвистике

Примењена фонетика и фонологија

Јавни говор и јавни наступ

Адреса електронске поште
Академски профили