Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 128

Шеф службе за опште и правне послове
Татјана Ђорђевић, дипл. правник

Стручни сарадник за стручне органе и опште послове
Сандра Ђорђевић, дипл. социолог

Стручни сарадник за стручне органе и органе управљања
Снежана Миљковић, дипл. социолог
.

Референт за опште послове
Драган Тошић, ВШС