Google Translate

Пословима секретаријата Факултета руководи секретар Факултета, Марина Коцић, дипл. правник.

Marina Kocic

Секретар Факултета
Марина коцић, дипл. правник
e-mail:

Секретаријат Факултета, као посебна организациона јединица, је организован преко служби: