Радно време од 8:00 до 19:30h
Суботом од 8:00 до 12:00h

тел. 018/514-312 лок. 127 и 129
е-mail
:

 

Библиотека Филозофског факултета основана је 1950. године као библиотека Више педагошке школе у Нишу. Када је 1970. године Виша педагошка школа престала са радом и формиран Филозофски факултет, библиотека је наставила да ради као библиотека Факултета.  Библиотека је састављена из два дела. Један део је посвећен друштвеним, а други филолошким наукама. Читаоница располаже са 40 места.

Фондови се попуњававају према потребама наставних и научних програма департмана Филозофског факултета у Нишу. Најбогатији фондови су они који се односе на изучавања енглеског језика и књижевности, српског језика и књижевности, социологије, психологије и филозофије.

Библиотека чува легате утемељивача Студијске групе за англистику, проф. др Љиљане Михаиловић и проф. др Виде Марковић, као и легат мр Гордане Матијашевић.

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Корисници Библиотеке су студенти Филозофског факултета и запослени на Факултету.

Студентима је за учлањење потребан индекс Филозофског факултета у Нишу и лична карта; чланарина се не плаћа.

Референсне публикације (енциклопедије, речници, приручници), часописи, докторске и магистарске тезе и једини, односно последњи примерци монографских публикација које спадају у обавезну литературу могу се користити искључиво у читаоници.

Остале књиге се могу користити ван библиотеке. Студенти могу задужити две књиге, а рок за враћање је 15 дана. За израду семинарског, дипломског рада или тезе студенти могу задужити и већи број књига на дуже време.

 

КАТАЛОЗИ

Библиотека је чланица COBISS система. Комплетан електронски каталог монографских публикација Филозофског факултета може се прегледати и претражити овде.

У Библиотеци је доступан и лисни аналитички каталог чланака из часописа Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог и Прилози проучавању језика.

 

БИЛТЕН КЊИГА

Билтен књига може се прегледати коришћењем линкова из менија са десне стране.

 

Руководилац библиотеке
Бранкица Милосављевић, дипломирани социолог

Библиотекар
Јелена Јовановић, дипломирани социолог

Библиотекар
Снежана Делија, дипломирани филолог за српски језик и књижевност
.

Библиотекар
Маја Митошевић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност

Библиотекар
Наташа Раденковић Антић, дипломирани филолог за књижевност и српски језик

Библиотекар
Милена Младеновић, дипл. филолог за енглески језик и књижевност

Књижничар
Драгана Марковић