О библиотеци

БИБЛИОТЕКА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Библиотека Филозофског факултета основана је 1950. године као библиотека Више педагошке школе у Нишу. Када је 1970. године Виша педагошка школа престала са радом и формиран Филозофски факултет, библиотека је наставила да ради као библиотека Факултета. Библиотеку чине део за друштвене и део за филолошке науке. Заједничка читаоница има 40 места.

Фондови се попуњававају према потребама наставних и научних програма департмана Филозофског факултета у Нишу.

Библиотека чува легате утемељивача Студијске групе за англистику, проф. др Љиљане Михаиловић, проф. др Виде Марковић као и легате мр Гордане Матијашевић и професора француског језика и књижевности Михаила Павловића са Универзитета у Београду.

 

 

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Корисници Библиотеке су студенти Филозофског факултета и запослени на Факултету.

Студентима је за учлањење потребан индекс Филозофског факултета у Нишу и лична карта; чланарина се не плаћа.

Референсне публикације (енциклопедије, речници, приручници), часописи, докторске и магистарске тезе и једини, односно последњи примерци монографских публикација које спадају у обавезну литературу користе се искључиво у читаоници.

Студенти могу задужити две књиге, а рок за враћање је 15 дана. За израду семинарског, дипломског рада или тезе студенти могу задужити и већи број књига на дуже време.

 

КАТАЛОЗИ

Библиотека је чланица COBISS система. Комплетан електронски каталог монографских публикација Филозофског факултета може се прегледати и претражити овде.