Google Translate

Деканат, канцеларија бр. 5

Тел. 018/514-311, 018/514-243, локал 108

Саша Тренчић, шеф кабинета декана Филозофског факултета

Шеф кабинета декана
Саша Тренчић
e-mail:

Татјана Динић, пословни секретар

Пословни секретар
Татјана Динић
e-mail: