Google Translate

Департман за комуникологију и новинарство (под именом: Студијска група за журналистику) основан је 2004. године, као израз потребе организовања академског образовања за новинарску професију. Од 2006/07. школске године настава се одвија по реформисаном наставном плану, у потпуности усклађеном са Болоњском декларацијом и високим међународним стандардима. У међувремену, акредитоване су и мастер студије комуникологије (2011), а у току су и завршне активности на акредитацији докторских студија Медији и друштво.

Курикулуми свих нивоа студија су модерно конципирани, у складу са технолошким преображајима и комуникационим убрзањем у глобалном окружењу. То подразумева да су заступљени предмети који пружају потребна знања из различитих опште-академских дисциплина (социологија, лингвистика, психологија, методологија...), као и специфична теоријска (новинарски жанрови, медијски системи, јавно мњење, новинарска етика...) и практична знања (радијско новинарство, ТВ новинарство, односи с јавношћу - ПР...). Катедра је развила одличну сарадњу са медијским кућама у Нишу и региону, тако да примереном комбинацијом теоријских знања и практичних вештина едукује медијске стручњаке за време које долази. То, такође, подразумева ангажовање наставника и сарадника – стручњака из различитих научних области, при чему је драгоцена отвореност и квалитетна сарадња са сличним образовним институцијама у земљи, али и ван ње.

Опредељујући се за професије новинара, ПР-а или комуниколога постајете део креативне индустрије која обликује стварност!