Google Translate

ИСТОРИЈАТ ДЕПАРТМАНА

Департман за комуникологију и новинарство (под именом: Студијска група за журналистику) основан је 2004. године, као израз потребе организовања академског образовања за новинарску професију. Од 2006/07. школске године настава се одвија по реформисаном наставном плану, у потпуности усклађеном са Болоњском декларацијом и високим међународним стандардима. Студентима су на располагању програми на сва три нивоа студије. Осим основних академских студија новинарства, Департман реализује и основне академске студије комуницирања и односа с јавношћу. Од 2011. године акредитоване су и мастер студије новинарства (касније мастер студије комуникологије), док је највиши ниво студија – Докторске академске студије Медији и друштво акредитацију добио 2014. године.

Имајући у виду да је осигурање изванредног квалитета есенцијална одредба високог образовања, Департман је своје активности усмерио ка креирању висококвалитетних програма, примени ефикасних и савремених наставних метода, јачању ефективности институционалног система обезбеђења квалитета, управљања и вођења студијског програма, као и изграђивању и даљем развијању репрезентативне базе студија и науке.

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

На Департману за комуникологију и новинарство у извођењу наставе тренутно учествује 18 наставника и сарадника - двоје редовних професора (проф. др Зоран Јевтовић, проф. др Татјана Вулић), четворо ванредних професора (проф. др Иван Цветановић, проф. др Драгана Павловић, проф. др Владета Радовић, проф. др Ивана Стојановић Прелевић), шест наставника у доцентском звању (доц. др Анка Михајлов Прокоповић, доц. др Марија Вујовић, доц. др Наташа Симеуновић Бајић, доц. др Марта Митровић, доц. др Невен Обрадовић, доц. др Душан Алексић), троје асистената (асс. др Велибор Петковић, асс. др Андреј Благојевић, асс. ма Ивана Стаменковић) и троје истраживача-приправника (ма Илија Милосављевић, ма Неда Нецић, ма Јована Трајковић).

Комплетан списак наставног особља Департмана за комуникологију и новинарство

 

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Курикулуми свих нивоа студија су модерно конципирани, у складу са технолошким преображајима и комуникационим убрзањем у глобалном окружењу. То подразумева да су заступљени предмети који пружају потребна знања из различитих опште-академских дисциплина (социологија, лингвистика, психологија, методологија...), као и специфична теоријска (новинарски жанрови, медијски системи, јавно мњење, новинарска етика...) и практична знања (радијско новинарство, ТВ новинарство, односи с јавношћу - ПР...). Департман је развио одличну сарадњу са медијским кућама у Нишу и региону, тако да примереном комбинацијом теоријских знања и практичних вештина едукује медијске стручњаке за време које долази. То, такође, подразумева ангажовање наставника и сарадника – стручњака из различитих научних области, при чему је драгоцена отвореност и квалитетна сарадња са сличним образовним институцијама у земљи, али и ван ње.

 

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

О најновијим дешавањима на Департману за комуникологију и новинарство можете се  информисати и посредством следећих профила на друштвеним мрежама: