Google Translate

Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019 од 24.12.2019. године) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке.

 


 

Актуелни план јавних набавки

 

Дана 3. марта 2021. године, декан Факултета донео је одлуку о покретању следећих поступака набавки на које се Закон не примењује:

  • набавка потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе Факултета
  • набавка канцеларијског и осталог потрошног материјала за потребе Факултета

Дана 1. марта 2021. године, декан Факултета донео је одлуку о спровођењу следећих набавки на које се Закон не примењује:

  • набавка молерско-фарбарског материјала за потребе Факултета
  • набавка текућих радова на одржавању лифта
  • набавка услуга испитивања ПП апарата и хидрантске мреже

 


 

Архива планова јавних набавки

План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим законом можете погледати на следећем линку.

 

Јавне набавке добара

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки добара. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки добара испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, сервера, рачунарске, мрежне и комуникационе опреме за 2020. годину Д04-2020

Набавка објављена: 15.3.2021.

среда, 16 децембар 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка косе степенишне платформе за подизање особа са инвалидитетом испред Амфитеатра бр. 21 у високом приземљу Факултета Д06-2020

Набавка објављена: 12.11.2020.

четвртак, 16 јул 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије за 2020. годину Д02-2020

Набавка објављена: 15.6.2020.

четвртак, 13 фебруар 2020. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе и мрежне опреме Д04-2019

Набавка објављена: 2.9.2019.

понедељак, 08 јул 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2019

Набавка објављена: 23.3.2019.

уторак, 19 фебруар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе и мрежне опреме за 2018. годину Д04-2018

Набавка објављена: 9.3.2018.

понедељак, 19 март 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2018

Набавка објављена: 12.2.2018.

уторак, 20 фебруар 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски и школски намештај Д01-2017

Набавка објављена: 5.7.2017.

четвртак, 13 јул 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Електрична енергија Д02-2017

Набавка објављена: 10.2.2017.

уторак, 21 фебруар 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске и комуникационе опреме Д01-2016

Набавка објављена: 13.4.2016.

петак, 22 април 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д03-2016

Набавка објављена: 27.2.2016.

понедељак, 07 март 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски намештај Д03-2015

Набавка објављена: 20.5.2015.

петак, 29 мај 2015. 11:00

Јавне набавке радова

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки радова. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки радова испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности радова - Замена спољашње прозорске столарије у деканату Факултета Р06-2018

Набавка објављена: 21.9.2018.

понедељак, 01 октобар 2018. 12:00

Јавне набавке услуга

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки услуга. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки услуга испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2020/21. годину У01-2020

Набавка објављена: 1.9.2020.

уторак, 30 јун 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2020. годину У02-2020

Набавка објављена: 22.6.2020.

петак, 29 мај 2020. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга комби превоза путника у друмском саобраћају за 2020. годину У04-2020

Набавка објављена: 21.5.2020.

четвртак, 05 март 2020. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуге штампања за 2019. годину У07-2019

Набавка објављена: 16.12.2019.

четвртак, 28 новембар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга превоза за потребе Факултета У05-2019

Набавка објављена: 29.10.2019.

среда, 16 октобар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Угоститељске услуге за потребе Факултета у току 2019. године У08-2019

Набавка објављена: 28.10.2019.

уторак, 17 септембар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2019/20. годину У01-2019

Набавка објављена: 11.10.2019.

уторак, 28 мај 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2019. годину У02-2019

Набавка објављена: 5.6.2019.

уторак, 23 април 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга хотелског смештаја у Нишу У03-2019

Набавка објављена: 16.4.2019.

уторак, 09 април 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2018/19. годину У01-2018

Набавка објављена: 16.5.2018.

четвртак, 24 мај 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2018. годину У02-2018

Набавка објављена: 13.4.2018.

понедељак, 23 април 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга хотелског смештаја у Нишу за 2018. годину У03-2018

Набавка објављена: 27.2.2018.

среда, 07 март 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Осигурање студената за школску 2017/18. годину У01-2017

Набавка објављена: 2.6.2017.

понедељак, 12 јун 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања за 2017. годину У03-2017

Набавка објављена: 25.4.2017.

среда, 03 мај 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга хотелског смештаја за 2017. годину У04-2017

Набавка објављена: 1.3.2017.

четвртак, 09 март 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга аутобуског превоза У08-2016

Набавка објављена: 5.10.2016.

петак, 14 октобар 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења У04-2016

Набавка објављена: 12.4.2016.

четвртак, 21 април 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга дигиталне штампе У03-2016

Набавка објављена: 10.2.2016.

четвртак, 18 фебруар 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга штампања издања У02-2016

Набавка објављена: 20.1.2016.

четвртак, 28 јануар 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга аутобуског превоза (поновљени поступак) У08-2015

Набавка објављена: 7.10.2015.

четвртак, 15 октобар 2015. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуге аутобуског превоза (обустављен поступак) У08-2015

Набавка објављена: 12.6.2015.

понедељак, 22 јун 2015. 11:00