Google Translate

Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019 од 24.12.2019. године) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке.

 


 

Актуелни план јавних набавки

 

 


 

Архива планова јавних набавки

 

План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим законом можете погледати на следећем линку.