Google Translate

План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим законом можете погледати на следећем линку.

 

Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019 од 24.12.2019. године) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет презентацији Филозофског факултета у Нишу.

Тренутно активни тендери обележени су зеленом бојом. Када истекне рок за достављање понуда, тендер је обележен жутом бојом, што значи да је у току обрада пристиглих понуда, избор понуђача и рок за жалбе. Окончани тендери су обележени црвеном бојом и у одељку за преузимање документације садрже копију Обавештења о закљученом уговору са изабраним понуђачем. Важна напомена: калкулација преосталог времена за достављање понуда представља разлику крајњег дефинисаног рока за достављање понуда и тренутног времена на web серверу Филозофског факултета и треба је користити искључиво за оријентацију.

Јавне набавке добара

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки добара. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки добара испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, сервера, рачунарске, мрежне и комуникационе опреме за 2020. годину Д04-2020

Набавка објављена: 18.12.2020.

среда, 16 децембар 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка косе степенишне платформе за подизање особа са инвалидитетом испред Амфитеатра бр. 21 у високом приземљу Факултета Д06-2020

Набавка објављена: 12.11.2020.

четвртак, 16 јул 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије за 2020. годину Д02-2020

Набавка објављена: 15.6.2020.

четвртак, 13 фебруар 2020. 12:00

Јавне набавке радова

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки радова. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки радова испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности радова - Замена спољашње прозорске столарије у деканату Факултета Р06-2018

Набавка објављена: 21.9.2018.

понедељак, 01 октобар 2018. 12:00

Јавне набавке услуга

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки услуга. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки услуга испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2020/21. годину У01-2020

Набавка објављена: 1.9.2020.

уторак, 30 јун 2020. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2020. годину У02-2020

Набавка објављена: 22.6.2020.

петак, 29 мај 2020. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга комби превоза путника у друмском саобраћају за 2020. годину У04-2020

Набавка објављена: 21.5.2020.

четвртак, 05 март 2020. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуге штампања за 2019. годину У07-2019

Набавка објављена: 16.12.2019.

четвртак, 28 новембар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга превоза за потребе Факултета У05-2019

Набавка објављена: 29.10.2019.

среда, 16 октобар 2019. 12:00