Google Translate

 

Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет презентацији Филозофског факултета у Нишу.

Уколико се Позив и Конкурсна документација преузимају електронским путем (преко интернет странице Наручиоца), потребно је доставити НАЗИВ и АДРЕСУ ПРЕУЗИМАОЦА на адресу електронске поште

Тренутно активни тендери обележени су зеленом бојом. Када истекне рок за достављање понуда, тендер је обележен жутом бојом, што значи да је у току обрада пристиглих понуда, избор понуђача и рок за жалбе. Окончани тендери су обележени црвеном бојом и у одељку за преузимање документације садрже копију Обавештења о закљученом уговору са изабраним понуђачем. Важна напомена: калкулација преосталог времена за достављање понуда представља разлику крајњег дефинисаног рока за достављање понуда и тренутног времена на web серверу Филозофског факултета и треба је користити искључиво за оријентацију.

Јавне набавке добара

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки добара. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки добара испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе и мрежне опреме Д04-2019

Набавка објављена: 2.9.2019.

понедељак, 08 јул 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2019

Набавка објављена: 23.3.2019.

уторак, 19 фебруар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе и мрежне опреме за 2018. годину Д04-2018

Набавка објављена: 9.3.2018.

понедељак, 19 март 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2018

Набавка објављена: 12.2.2018.

уторак, 20 фебруар 2018. 12:00

Јавне набавке радова

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки радова. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки радова испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности радова - Замена спољашње прозорске столарије у деканату Факултета Р06-2018

Набавка објављена: 21.9.2018.

понедељак, 01 октобар 2018. 12:00

Јавне набавке услуга

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки услуга. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки услуга испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга превоза за потребе Факултета У05-2019

Набавка објављена: 18.10.2019.

среда, 16 октобар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Угоститељске услуге за потребе Факултета у току 2019. године У08-2019

Набавка објављена: 15.10.2019.

уторак, 17 септембар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2019/20. годину У01-2019

Набавка објављена: 11.10.2019.

уторак, 28 мај 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2019. годину У02-2019

Набавка објављена: 5.6.2019.

уторак, 23 април 2019. 12:00