Google Translate

Александар Новаковић

асистент
Кабинет
406
Консултације
Четвртак, 12.00 – 14.00
Петак, 8.00 – 10.00
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методика наставе књижевности

Методичка пракса

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Адреса електронске поште
/
Академски профили