Google Translate

Преузимање

Категорија: Студијски програми: мастер академске студије

Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма мастер академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија англистике по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија историје по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија комуникологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија новинарства по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија образовање наставника предметне наставе по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија педагогије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија превођења по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија психологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија руског језика и књижевности по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија социјалног рада по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија социологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија Социолог у социјалној заштити по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија србистике по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија филологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија филозофије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма мастер академских студија француског језика и књижевности по циклусима акредитације