Google Translate

Канцеларија бр. 22
Телефон. 018/514-311, 018/514-243, локал 140
Радно време: 8:00 - 15:00

Циљ Канцеларије за међународну и међуинституционалну сарадњу је јачање интернационализације активности факултет кроз реализацију међународних пројеката,  остваривање мобилности наставника, студената и административног особља Филозофског факултета у целини, те подршку сарадњи Филозофског факултета са партнерским институцијама.

У делатност Канцеларије укључене су следеће активности:

 • Праћење реализације програма мобилности, као и пројеката у којима факултет узима учешће као носилац пројекта или као партнерска институција.
 • Перманентна комуникација са партнерским високошколским институцијама у иностранству са којима Факултет остварује сарадњу.
 • Редовно обавештавање наставника и студената о отвореним конкурсима за остваривање мобилности на страним високошколским установама
 • Пружање стручне и административне подршке кандидатима приликом аплицирања за конкурсе мобилности
 • Активна сарадња и координација са универзитетском Канцеларијом за међународну сарадњу
 • Организовање инфо сесија и презентација како би се студенти и особље Факултета благовремено информисали о потенцијалним могућностима међународних активности које им стоје на располагању.
 • Индивидуалне консултације са студентима и наставницима у вези планирања или реализације програма мобилности.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу има развијену сарадњу са бројним међународним високошколским и научноистраживачким институцијама у разним областима. Наставници и сарадници факултета учествују у великом броју међународних истраживачких пројеката, међу којима посебан значај имају пројекти Европске комисије (Tempus, Erasmus).

Одлазак на студентску мобилност представља јединствено искуство и прилику коју не треба пропустити. Студенти Филозофског факултета сваке године уче на универзитетима широм Европе. Шта су о одласку на размене рекли неки од њих можете погледати на адреси https://erasmus-mobilnost.filfak.ni.ac.rs/

Канцеларија за међународну и међуинституционалну сарадњу Филозофског Факултета званично је отпочела је са радом октобра 2016. године, као одговор на нарасле активности факултета на међународном плану. Главни део ових активности састоји се у реализацији међународних пројеката и остваривање мобилности наставника, студената и административног особља, али и кроз билатералну сарадњу ужег обима између Филозофског факултета и партнерских институција из иностранства.

Битну међународну компоненту рада Факултета чини све већи број студената из иностранства који студирају или бораве на размени на Факултету, као и велики број домаћих студената Факултета који путем програма мобилности бораве одређени период на партнерским универзитетим у иностранству.

Канцеларија има одличну дугогодишњу сарадњу са бројним амбасадама, културним центрима, представништвима страних земаља, културним и научним посленицима. Сарадња са Немачком службу за академску размену ˗ DAAD, Амбасадом САД у Србији, Америчким кутком, Француском амбасадом, Француским институтом у Србији и Нишу, Институтом Конфуције, фондацијом HANBAN и разним другим фондацијама се из године у годину проширује у виду отварања страних лектората и бројних програма који су на располагању нашим студентима и наставницима.

Земље у којима се реализује највећи број студентских Ерасмус+ мобилности су Немачка, Француска, Шпанија, Португалија, Бугарска, Румунија, Пољска, Литванија. У протеклих неколихо година Канцеларија је пружила стручну подршку за преко 500 одлазних и долазних студентских и наставничких мобилности у оквиру Еразмус+ програма, програма ЦЕЕПУС, програма сарадње са Руском Федерацијом, летњих школа и др.

 

ЛЕКТОРАТИ

У оквиру Филозофског  факултета  функционише више лектората за страни језик, а међу њима су у следећим лекторатима лектори изворни говорници (native speakers):

 • Лекторат за кинески језик
 • Лекторат за корејски језик
 • Лекторат за енглески језик
 • Лекторат за бугарски језик
 • Лекторат за македонски језик
 • Лекторат за руски језик
 • Лекторат за грчки језик
 • Лекторат за немачки језик

Добра сарадња са Америчком, Кинеском, Корејском и Грчком амбасадом као и културним центима њихових земаља и универзитетима, резултује слањем и финансирањем њихових лектора на Филозофски факултет.

Влада САД сваке године редовно упућује стипендисту The Fulbright U.S. Scholar програма како би изводио лекторске вежбе са студентима Енглеског језика и књижености.

Канцеларија за међународну и међуинституционалну сарадњу редовно и континуирано током целе године пружа стручну и логистичку подршку страним лекторима и гостујућим предавачима приликом регулисања статуса и боравка, као и бројних других правно-статусних питања.


Стицањем Ерасмус повеље (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020), Универзитет у Нишу, као и Филозофски факултет добио је још једно изузетно признање за свој квалитетан рад у области интернационализације.

Циљ Канцеларије за међународну и међуинституционалну сарадњу Филозофског факултета Универзитета у Нишу је да и убудуће спремно и проактивно одговара на нове изазове, јача и проширује мрежу међународне контаката и партнера, те пружа активну подршку учешћу Филозофског факултета у међународним пројектима.

Весница Кртолица

Самостални стручно-технички сарадник за међународну сарадњу - промоцију факултета према страним студентима
Весница Кртолица
e-mail:

Истраживач–приправник
Ања Тошић
e-mail: