Google Translate

Историјат департмана

Департман за филозофију је почео са радом 1. октобра 2000. године. У почетку, наставнички кадар чинила су три доцента (др Слађана Ристић Горгиев, др Драшко Бјелица и др Радомир Виденовић) и два асистента (мр Горан Јаковљевић и Ивана Ивковић). Од оснивања Департмана за филозофију, функцију управника департмана су вршили др Драшко Бјелица, др Радомир Виденовић, др Слађана Ристић Горгиев, др Србољуб Димитријевић и др Зоран Димић. Актуелни управник департмана је др Бојан Благојевић.

У свом досадашњем раду, Департман за филозофију је сваке године обележавао UNESCO-ов Дан филозофије. Том приликом, на департману су гостовали бројни предавачи из земље и региона. Неке од тема ових предавања биле су и Зашто Дан филозофије?, Знање и моћ, Сломити огледало владара: Макијавели и рађање (модерне) субјективности, Манипулација у дезинформисаном друштву... Департман је и других поводима организовао бројна предавања и радионице, попут предавања на тему Основе класичне индијске теорије спознаје, радионице Филозофија за децу, конференција Неке теме из аналитичке филозофије, итд. Активностима Департмана за филозофију допринели су и бројни професори са других факултета у земљи и иностранству. Неки од њих су др Лино Вељак са Универзитета у Загребу, др Ферид Мухић и др Кирил Темков са Универзитета у Скопљу, др Младен Козомара и др Никола Милошевић са Универзитета у Београду, као и многи други.

Сваке године Департман за филозофију узима учешће у научним скуповима на нашем факултету кроз организацију секција које се тичу филозофске проблематике, а најзначајнији од њих је научни скуп Наука и савремени универзитет. Департман објављује и часопис Годишњак за филозофију у коме се могу пронаћи интересантни истраживачки радови из различитих филозофских области.

 

Наставно особље

У 2021. години, наставу на Департману за филозофију обавља један редовни професор (др Слађана Ристић Горгиев), три ванредна професора (др Биљана Радовановић, др Зоран Димић и др Горан Ружић), пет доцената (др Горан Јаковљевић, др Бојан Благојевић, др Растислав Динић, др Иван Николић и др Милан Јовановић), као и два асистента (маст. Анђелија Милић и маст. Душан Миленковић).

Током дводеценијског рада, на департману су били ангажовани и бројни други наставници и сарадници. Допринос развоју департмана дали су професори др Светозар Синђелић, др Мишо Кулић, др Владан Ђорђевић, др Драган Јаковљевић, др Дивна Вуксановић и др Драган Жунић који су део свог радног века провели на нашем департману.

Комплетан списак наставног особља Департмана за филозофију

 

Акредитовани студијски програми

Департман за филозофију реализује наставу на два нивоа студија, основним и мастер академским студијама. Основне академске студије филозофије трају 4 године (8 семестра)  и доносе укупно 240 ЕСПБ бодова. Структуру овог нивоа студија по акредитованом програму који се реализује од школске 2021./2022. године чини 37 обавезних предмета, док остатак чине предмети које студенти сами одабиру из 10 понуђених изборних блокова. Након завршетка основних студија филозофије, студент стиче звање Дипломирани филозоф. Мастер академске студије филозофије трају 1 годину (2 семестра) и доносе укупно 60 ЕСПБ бодова. На овом нивоу студија, поред страног језика, педагошке праксе и израде мастер рада, студенти полажу и 1 обавезан предмет, као и 3 из широког и разноликог блока изборних предмета. Након завршетка овог нивоа студија, студент стиче звање Мастер филозоф.

 

Друштвене мреже

За више информација посетите: