Google Translate

др Татјана Трајковић

ванредни професор
Кабинет
404
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00
Предмети

Дијалекатска лексикографија

Лингвистичка географија

Преглед српских дијалеката

Увод у дијалектологију

Лингвистика и интердисциплинарност

Ономастика српског језика

Адреса електронске поште