Google Translate

Радно време: понедељак-петак 12:00-15:00, уторак-четвртак 12:00-14:00
ОАС: тел. 018/514-312 локали 186 и 132
МАС/ДАС: тел. 018/514-312, локал 141

Шеф службе за наставу и студентска питања
Весна Ранђеловић Ристић

Стручни сарадник за основне академске студије педагогије, србистике и социјалне политике и социјалног рада
Маја Бранковић

Стручни сарадник за основне академске студије социологије, психологије и руског језика и књижевности
Александра Ристић

Стручни сарадник за основне академске студије англистике, филозофије, француског језика и књижевности и немачког језика и књижевности
Нена Станковић

Стручни сарадник за основне академске студије историје, новинарства и комуницирања и односа са јавношћу
Милена Митић

Стручни сарадник за мастер и докторске академске студије
МАС: Филозофије, психологије, историје, социологије и комуникологије
ДАС: Психологије, социологије, историје и медији и друштво

Симонида Пејчић

Стручни сарадник за мастер и докторске академске студије
МАС: Педагогије, филологије, француског језика и књижевности, руског језика и књижевности, англистике, социјалног рада, мастер предметне наставе
ДАС: Филологије, педагогије

Лидија Станковић
.