Филозофски факултет у Нишу

Радно време: понедељак-петак 12:00-15:00, уторак-четвртак 12:00-14:00
тел. 018/514-312 лок. 186 и 132

Шеф службе за наставу и студентска питања
Весна Ранђеловић Ристић

Стручни сарадник за основне академске студије педагогије, социологије и руског језика и књижевности
Маја Бранковић

Стручни сарадник за основне академске студије србистике и француског језика и књижевности
Александра Ристић

Стручни сарадник за основне академске студије англистике и филозофије
Нена Станковић

Стручни сарадник за основне академске студије психологије и социјалне политике и социјалног рада
Гордана Митић

Стручни сарадник за основне академске студије историје, новинарства и комуницирања и односа са јавношћу
Милена Митић