Google Translate

Радно време: понедељак-петак 12:00-15:00, уторак-четвртак 12:00-14:00
ОАС: тел. 018/514-312 локали 186 и 132
МАС/ДАС: тел. 018/514-312, локал 141

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – руководилац службе
Весна Ранђеловић Ристић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије
Маја Бранковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије
Александра Ристић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије
Нена Станковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије
Милена Митић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за мастер и докторске академске студије
Симонида Пејчић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за мастер и докторске академске студије
Лидија Станковић