Департман за англистику започео је своју активност 11. новембра 1971. године. На самом почетку имао је у радном односу с пуним радним временом једног редовног професора и једног лектора: то су били др Љиљана Михаиловић и Дамјан Карапанџић. Групи је знатну помоћ пружала и професор др Вида Марковић, у допунском радном односу. Асистенти окупљени око проф. др Виде Марковић и проф. др Љиљане Михаиловић започели су своју универзитетску каријеру афирмишући се у раду са студентима, али и радећи на магистратурама и докторатима, тако да је 1981. шест асистената већ имало докторат наука. Неки од њих провели су по једну школску годину на универзитетима у Америци и Британији: Љиљана Богоева, Јејл (Yale), 1976/77; Драга Зец, Стенфорд (Stanford), 1977/78; Соња Јаноски, Лидс (Leeds), 1975/76; Ратомир Ристић, Единбург (Edinburgh), 1977/78; Лена Петровић, Ист Англија (East Anglia), 1981/82; Ристо Лаиновић је провео две године у Паризу, 1975/76. и 1976/77, где је и докторирао. Следећа генерација сарадника такође је радила на професионалном усавршавању, а неки су се школовали на универзитетима различитих земаља енглеског говорног подручја. Тако је лектор Јована Димитријевић докторирала на Универзитету у Мелбурну (Melbourne), Аустралија, 2005. године, лектор Љиљана Михајловић стекла је две мастер дипломе на Универзитету у Стоуни Бруку (Stony Brook) у Америци, док је Дејан Огњановић провео једну школску годину на Универзитету Беркли (Berkeley), САД, 2003/04. у оквиру Програма развоја млађих кадрова на универзитетима (Junior Faculty Development Program – JFDP). У оквиру истог програма, Милица Савић је у току школске 2005/06. године боравила на Универзитету у Ајови (Iowa), а Нина Лазаревић у току школске 2009/10. на Универзитету Кент Стејт (Kent State). Ана Коцић је диплому мастер стекла на Универзитету у Нотингему (Nottingham) у току школске 2006/07. године. Михаило Антовић је, као Фулбрајтов стипендиста, школску 2010/11. годину провео на Департману за когнитивне науке универзитета Кејс Вестерн (Case Western Reserve) у Кливленду, САД.

На Англистици је до сада одбрањено дванаест докторских дисертација: четири под менторством проф. др Виде Марковић (Младен Јовановић, Ратомир Ристић, Љиљана Богоева, Бранкица Пацић), две под менторством проф. др Младена Јовановића (Милица Вулетић, Татјана Пауновић), једна под менторством проф. др Љиљане Богоеве (Лена Петровић), једна под менторством Свенке Савић (Светозар Поповић), две под менторством проф. др Ратомира Ристића (Весна Лопичић и Милица Живковић), и две под менторством проф. др Ђорђа Видановића (Владимир Јовановић и Михаило Антовић). Почетком 2013. године, Департман за англистику има пет редовних професора, три ванредна професора и три доцента, четири асистента, пет виших лектора, као и два лектора, тј. укупно 22 наставника и сарадника. Дуги низ година, на Департману је ангажована проф. др Љиљана Богоева Седлар за извођење наставе из књижевности, а као страни лектор и Соња Дикс Стојановић, за извођење језичких вежби.

Почетком 2006. године усвојен је и нови наставни план Департмана за англистику који предвиђа двостепене дипломске студије, једносеместралне предмете, изборне курсеве, кредитни систем ЕСПБ и веће могућности за изучавање других страних језика. У оквиру основних студија изучавају се стручни предмети: енглески језик, увод у британске студије, енглеска књижевност, америчка књижевност, канадске и аустралијске студије, лингвистика, као и други страни језици и више предмета општег образовања. Основне академске студије трају четири године, док мастер студије трају годину дана. Они који заврше основне студије добијају стручни назив дипломирани филолог, а они који заврше и студије другог степена добијају и звање дипломирани филолог – мастер. До 2005. године биле су организоване последипломске студије (књижевни и језички смер) за академски назив магистра наука. И данас, они који имају тај назив могу да бране докторску дисертацију на основу које се стиче научни степен доктора наука. Наставници Департмана укључени су и у извођење наставе на докторским студијама филологије на Филозофском факултету.

Научно-истраживачка делатност организује се у оквиру Департмана и Научноистраживачке јединице, као и кроз издавање зборника радова. Наставници и сарадници развијају сарадњу са иностраним институцијама. У периоду од 2000. године на департману је одржано девет конференција: Интеркатедарска конференција англистичких катедри, 2001. године, Конференција у организацији Филозофског факултета и Југословенске асоцијације за канадске студије (YACS), чији је председник била члан нашег Департмана, проф. др Весна Лопичић, 2005. године, затим конференције Језик, књижевност, политика (2007.), Језик, књижевност, глобализација (2008.), Језик, књижевност, идентитет (2009.) Језик, књижевност, промене (2010.), Језик, књижевност, комуникација (2011.), Језик, књижевност, вредности (2012.) и Језик, књижевност, маргинализација (2013.).

Низ година од почетка рада, на Департману за англистику су по годину или две радили британски или амерички лектори за енглески језик: Хелен Гудлак (Helen Goodluck), Дејвид Канлиф (David Cunliffe), Дејвид Хил (David Hill), Питер Секстон (Peter Sexton), Глорија Џонс (Gloria Jones), Ијан Котон (Ian Cotton), Моли Хекел (Mollie Heckel), Дејвид Рид (David Read), Брук Рикер (Brooke Ricker), Лорен Шумејт (Lauren Shumate), Клијера Мартин (Cleyera Martin). На Департману за англистику предавања за студенте држали су бројни еминентни предавачи, гостујући професори из земље и иностранства: проф. др Ранко Бугарски, проф. др Љубомир Михајловић, проф. др Дајен Ларсен-Фриман (Diane Larsen-Freeman), проф. др Колин Николсон, (Colin Nicholson), проф. др Џим Скривенер (Jim Scrivener), проф. др Тод Оукли (Todd Oakley), проф. др Реј Џекендоф (Ray Jackendoff), и други. Први управник Департмана, тада студијске групе, била је професор Вида Марковић, а касније су управници били професори: др Љиљана Михаиловић, др Соња Јаноски, др Гордана Опачић, др Ратомир Ристић, др Бранкица Пацић, др Младен Јовановић, др Ђорђе Видановић, др Драгана Машовић, др Лена Петровић, др Весна Лопичић, др Биљана Мишић-Илић, др Слободанка Китић, др Владимир Јовановић, те поново др Весна Лопичић и др Драгана Машовић. Од октобра 2012. на функцији управника Департмана налази се др Михаило Антовић.