Google Translate

Приступна предавања

Др Александра Богдановић

среда, 19.10.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Др Александра Богдановић
Тема приступног предавања: Дисоцијација као одговор на трауму
Термин приступног предавања: среда, 19 октобар 2022, 10:30, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Бојана Цвејић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марина Хаџи Пешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Дамјана Димитријевић

петак, 14.10.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Дамјана Димитријевић
Тема приступног предавања: Карактеристике саветника које доприносе саветодавном раду
Термин приступног предавања: петак, 14 октобар 2022, 16:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Хаџи Пешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Милица Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан.

др Бојана Пуцаревић

четвртак, 8.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Бојана Пуцаревић
Тема приступног предавања: Начела у раду са малолетним учиниоцима кривичних дела
Термин приступног предавања: четвртак, 08 септембар 2022, 12:00, учионица 36

Пред комисијом у саставу:

1. Др Сунчица Димитријоскa, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, председник;
2. Др Светлана Трбојевик, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, члан;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

Љиљана Скробић

четвртак, 8.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Љиљана Скробић
Тема приступног предавања: Планирање услуга и мера
Термин приступног предавања: четвртак, 08 септембар 2022, 11:00, учионица 36

Пред комисијом у саставу:

1. Др Светлана Трбојевик, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, председник;
2. Др Сунчица Димитријоскa, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, члан;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Миљана Спасић Шнеле

петак, 6.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Миљана Спасић Шнеле
Тема приступног предавања: Теорија кризе
Термин приступног предавања: петак, 06 мај 2022, 14:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. др Бојана Цвејић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. др Милица Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Јелена Блануша

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Блануша
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 12:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Стефан Ђорић

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Стефан Ђорић
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 10:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Стефан Ђорић

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Стефан Ђорић
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 10:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. 1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. 2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. 3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Нина Судимац

четвртак, 27.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Нина Судимац
Тема приступног предавања: Примена савремених методолошких поступака у фонетским истраживањима вокалског система српског језика
Термин приступног предавања: четвртак, 27 јануар 2022, 09:00, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, председник, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Српски језик;
3. Др Александра Лончар Раичевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Српски језик;

др Ивана Стаменковић

среда, 26.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Стаменковић
Тема приступног предавања: Публика дигиталних медија - облици интерактивности
Термин приступног предавања: среда, 26 јануар 2022, 11:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Анка Михајлов Прокоповић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
2. Др Марта Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
3. Др Невен Обрадовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;

Страна 1 од 5