Google Translate

др Бранимир Станковић

доцент
Кабинет
401
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00

Напомена: За време ванредног стања Бранимир Станковић ће у назначеном термину консултација бити доступан на Google Meet-у.

Предмети

Увод у општу лингвистику

Правци у лингвистици

Прагматика

Методологија лингвистичких истраживања

Синтакса српског језика у формалном кључу

Општа лингвистика

Преглед савремених лингвистичких истраживања

Семантика

Српски језик

Адреса електронске поште