Google Translate

др Бранимир Станковић

ванредни професор
Кабинет
401
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00

Напомена: Бранимир Станковић је доступан на Google Meet-у у терминима који се унапред договарају мејлом.

Предмети

Увод у општу лингвистику

Правци у лингвистици

Прагматика

Методологија лингвистичких истраживања

Синтакса српског језика у формалном кључу

Општа лингвистика

Преглед савремених лингвистичких истраживања

Семантика

Српски језик

Адреса електронске поште