Google Translate

Департман је основан као студијска група на основу Одлуке бр. 271/1-3 Наставно-научног већа Филозофског факултета од 19. јула 2000. године и Одлуке бр. 8/0-01-007/00-003 Наставно-научног већа Универзитета у Нишу од 27. јула 2000. године, којом је дата сагласност на наставне планове новооснованих студијских група на Филозофском факултету у Нишу, међу којима је била и ова Студијска група под првобитним називом Славистика са балканистиком.

Настава на основним студијама почела је 1. октобра 2000. године према усвојеном наставном плану, који је садржао изучавање руског језика и руске књижевности у четворогодишњем трајању, а од балканских обавезно изучавање грчког и једног јужнословенског језика: бугарског или македонског (по избору) у двогодишњем трајању. На самом почетку у радном односу са пуним радним временом група је имала једног редовног професора, који је био први Управник Студијске групе, проф. др Драгољуб Величковић, а aсистент је била Виолета Џонић (сада ванредни професор за ужу научну област русистичка лингвистика). Као ангажовани сарадници у то време наставу су изводили: проф. др Предраг Пипер, редовни професор Филолошког факултета у Београду, мр Ирина Антанасијевић, виши лектор Филолошког факултета у Косовској Митровици, Клаудија Тасић, лектор за македонски језик, Атханасиос Бинтас, лектор за грчки језик, Ценка Иванова, лектор за бугарски језик, Викторија Строило, лектор за руски језик. У прву годину студија било је уписано 11 студената, а касније се тај број повећавао.

Преименовањем групе у Студијску групу Руски језик и књижевност, јула 2002. године, долази до промене наставног плана, а самим тим до пријема у стални радни однос нових наставника и сарадника. Тако су радни однос на Филозофском факултету започели проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић (која је школске 2002/03. и 2003/04. била Управник студијске групе), доц. др Ирина Антанасијевић, мр Дејан Марковић, у звању лектора (сада редовни професор за ужу научну област русистичка лингвистика), мр Живојин Трајковић, у звању вишег предавача (за извођење наставе руског језика на другим департманима) и Тамара Костић-Пахноглу, предавач за грчки језик. Поред напред поменутих наставника, као лектори страних језика радили и др Ристо Бонџолов (за бугарски језик), Михаил Харлицки, мр Зоја Попова, Ана Митрофанова (за руски језик), др Стратигопоулос Димостенис (за грчки језик).

На Департману за Руски језик и књижевност, поред стално запослених, наставу су изводили ангажовани наставници са других факултета, међу којима су били: проф. др Зоран Божовић, проф. др Богољуб Станковић, проф. др Радмило Маројевић, сва тројица са Филолошког факултета у Београду, проф. др Лариса Раздобудко-Човић и проф. др Абдулах Мушовић, обоје са Филозофског факултета у Косовској Митровици, проф. др Марија Стефановић са Филозофског факултета у Новом Саду, проф. др Драган Копривица са Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Никшићу.

Департман успешно остварује међународну научну и стручну сарадњу са Државним Институтом руског језика „А.С. Пушкин" у Москви, са Белгородским државним технолошким универзитетом „Шухов“, Кемеровским државним институтом културе, Великотрновским универзитетом у Бугарској, а у плану је даљи развој сарадње са европским високошколским институцијама. Резултат ове сарадње је вишеструка размена студената, постдипломаца и гостујућих професора, што је допринело томе да студенти нашег факултета сваке године одлазе на студијске боравке у Москву, Белгород и Велико Трново, а студенти из ових градова долазе на усавршавање српског језика код нас, док професори држе предавања по позиву.

Наставници и сарадници Департмана посебну пажњу посвећују организацији научних скупова, учешћу на скуповима у земљи и иностранству и објављивању радова у научним зборницима и часописима. Важно место у научно-стручном раду припада објављивању уџбеничке, приручне и методичке литературе. Научна сарадња се остварује и са факултетима у нашој средини. Тако су наставници Департмана за руски језик и књижевност написали четири универзитетска уџбеника за студенте физике, студенте биологије и екологије Природно-математичког факултета, као и за студенте Економског и Правног факултета Универзитета у Нишу.

Успешан рад Департмана огледа се и у томе што добар део дипломираних студената уписује  постдипломске студије. Департман се поноси својим првим студентима, који сада као доценти чине већи део наставног особља: доц. др Велимир Илић (садашњи управник Департмана), доц. др  Јелена Лепојевић, доц. др Маја Вељковић, доц. др Ненад Благојевић, док две студенткиње раде на Департману у звању асистента, односно сарадника у настави: мср. Емилија Јовић и Милица Ђорђевић. Као страни лектор за руски језик ангажована је др Олга Трапезњикова.