Google Translate

Преузимање

Категорија: Студијски програми: основне академске студије

Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма основних академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија англистике по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија историје по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија комуницирања и односа са јавношћу по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија немачког језика и књижевности по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија новинарства по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија педагогије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија психологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија руског језика и књижевности по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија социјалне политике и социјалног рада по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија социологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија србистике по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија филозофије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија француског језика и књижевности по циклусима акредитације