Google Translate

др Снежана Божић

доцент
Кабинет
406
Консултације
Петак, 12.00 – 14.00
Предмети

Методика наставе књижевности

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Интернет и мултимедија у настави књижевности и језика

Наставно проучавање романа

Теорија књижевности у наставном контексту

Читалац и текст у савременој настави

Методичка пракса

Књижевност и историја

Књижевност и приватни живот

Књижевност и религија

Адреса електронске поште
Академски профили