Google Translate

др Снежана Божић

ванредни професор

Испит из Методике наставе књижевности у априлском року одлаже се за петак 7. мај, у 11 часова. Према уобичајеном поступању установљеном од почетка пандемије, полагање ће тога дана бити организовано у мањим групама. У вези с тим, пратите обавештења у Гугл учионицама и у методичкој Фејсбук групи.

Кабинет
410
Консултације
Петак, 12.00 – 14.00
Предмети

Методика наставе књижевности

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Интернет и мултимедија у настави књижевности и језика

Наставно проучавање романа

Теорија књижевности у наставном контексту

Читалац и текст у савременој настави

Методичка пракса

Књижевност и историја

Књижевност и приватни живот

Књижевност и религија

Књижевност и културни контекст

Адреса електронске поште
Академски профили