Google Translate

Aкадемски назив: МАСТЕР ФИЛОЗОФ
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Оспособити студенте да квалификовано и компетентно одговоре на нове, сложене и редефинисане захтеве образовања и научне заједнице, примерено европском окружењу.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Мастер филозофи могу дати најпре средњошколске професоре филозофије, логике, етике и осталих филозофских дисциплина као и грађанског васпитања. Поред тога, ове способности могу се користити у различитим подручјима као што су наука, медији, маркетинг, менаџмент, јавна управа и велике оргaнизације. Основне студије треба да дају широки профил хуманистичке усмерености и оспособљавање за рад у различитим доменима хуманистичких делатности. Мастер филозофи биће теоријски едуковани и стручно обучени за практична и научна истраживања, развијајући квалитетне предуслове за почетак докторских студија.