Google Translate

Aкадемски назив: Мастер комуниколог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљеви студијског програма јесу упознавање студената са теоријама и методама у области комуникологије. Студенти се оспособљавају да буду креативни ствараоци, способни да осмисле и управљају комуниколошким процесима у новинарству, савременим медијима и јавном простору.

Ова врста студија се теoријски и стручно надовезује на два смера на основним студијама које реализује Департман за комуникологију и новинарство (ОАС Новинарство и ОАС Комуницирање и односи с јавношћу), а усмерен је ка бољем разумевању комуниколошких теорија и критичком анализирању бројних видова комуникационе праксе.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања будуће професије:

  • Студенти стичу специјализована теоријска и стручна знања у области комуникологије;
  • Студенти су оспособљени да критички анализирају феномене у области комуниколошке праксе и да покажу иновативност у решавању проблема у овој области;
  • Студенти су оспособљени да креативно приступају раду у области комуниколошке праксе у медијима, културним институцијама и другим организацијама;
  • Студенти су оспособљени да обављају уредничке и друге руководеће послове у медијима, културним институцијама, у секторима за односе са јавношћу разних организација и институција и у агенцијама за истраживање јавног мњења;
  • Студенти су оспособљени да планирају и реализују истраживања у области комуникологије.

 

Услови за упис на студијски програм

Кандидат, приликом уписа на Мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова:

  1. Успех на основним академским студијама: највише 55 бодова,
  2. Усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија комуникологије: највише 5 бодова