Google Translate

др Јелена Младеновић

доцент
Кабинет
410
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00
Предмети

Српска књижевност 20 века поезија

Српска књижевност 20 века проза

Српска књижевност 20 века критика и драма

Епски свет и модерна драмска свест

Основе академског писања

Српска модерна и модернизам (до 1941)

Српски неомодернизам (19411980)

Савремена српска књижевност (после 1980)

Српске песничке антологије XX века

Адреса електронске поште