Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 120
шеф службе лок. 133
економ лок. 183

Шеф финансијске службе
Јелена Николић, dipl. ecc.

Финансијски књиговођа
Наташа Симовић

Службеник за јавне набавке
Милан Милојевић

Стручни сарадник за материјално-финансијско пословање
Милан Ђорђевић, dipl. ecc.

Економ
Весна Миљковић