Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 141
шеф службе лок. 120
економ лок. 140

Jelena Nikolić, Filozofski fakultet Niš

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Јелена Николић, dipl. ecc.

Milan Đorđević, Filozofski fakultet Niš

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствено пословање
Милан Ђорђевић, dipl. ecc.

Nataša Simović, Filozofski fakultet Niš

Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Наташа Симовић

Vesna Miljković, Filozofski fakultet Niš

Магационер/економ
Весна Миљковић