Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 120
шеф службе лок. 133
економ лок. 183

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Јелена Николић, dipl. ecc.

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствено пословање
Милан Ђорђевић, dipl. ecc.

Службеник за јавне набавке
Милан Милојевић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Наташа Симовић

Магационер/економ
Весна Миљковић