Google Translate

Христина Аксентијевић

истраживач-приправник
Кабинет
410
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00
Предмети

Књижевност за децу

Књижевност од ренесансе до рационализма

Упоредно проучавање јужнословенских књижевности

Приповедачи хрватске модерне

Методика наставе књижевности

Техника научног рада са архивистиком

Самообликовање идентитета у ренесансној култури старог Дубровника

Савремена македонска поезија

Комедиографски рад Марина Држића

Јужнословенски интеркултурни и књижевни контекст

Адреса електронске поште