Google Translate

Департман за србистику
Наставно особље

Наставници

управница Департмана

Александра Јанић Митић

доцент

Горан Максимовић

редовни професор

Данијела Поповић Николић

редовни професор

Дејан Милутиновић

редовни професор

Драгиша Бојовић

редовни професор

Ирена Арсић

редовни професор

Ирена Цветковић Теофиловић

редовни професор

Марина С. Јањић

редовни професор

Надежда Јовић

редовни професор

Снежана Милосављевић Милић

редовни професор

Александра Лончар Раичевић

ванредни професор

Бранимир Станковић

ванредни професор

Данијела Костадиновић

ванредни професор

Јелена Јовановић

ванредни професор

Кристина Митић

ванредни професор

Мирјана Илић

ванредни професор

Снежана Божић

ванредни професор

Татјана Трајковић

ванредни професор

Александар Новаковић

доцент

Ивана Митић

доцент

Јелена Младеновић

доцент

Јелена Стошић

доцент

Мирјана Бојанић Ћирковић

доцент

Нина Судимац Јовић

доцент

Сарадници

Валентина Седефчева

лектор

Моника Илкова

лектор

Оливера Марковић

истраживач-сарадник

Христина Аксентијевић

истраживач-сарадник