Google Translate

Департман за психологију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Милица Тошић Радев

ванредни професор

Бојана Цвејић

редовни професор

Владимир Хедрих

редовни професор

Јелена Опсеница Костић

редовни професор

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Љубиша Златановић

редовни професор

Марина Хаџи Пешић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Гордана Ђигић

ванредни професор

Душан Тодоровић

ванредни професор

Кристина Ранђеловић

ванредни професор

Миодраг Миленовић

ванредни професор

Небојша Милићевић

ванредни професор

Александра Богдановић

доцент

Ивана Јанковић

доцент

Ивана Педовић

доцент

Марија Пејичић

доцент

Милица Митровић

доцент

Миљана Спасић Шнеле

доцент

Мирослав Комленић

доцент

Стефан Ђорић

доцент

Сарадници

Ана Јованчевић

асистент

Дамјана Димитријевић

асистент

Душан Влајић

асистент

Мила Губеринић

асистент

Никола Ћировић

асистент

Милош Стојадиновић

истраживач-сарадник

Марија Тодосијевић

истраживач-приправник