Google Translate

Департман за психологију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Јелена Опсеница Костић

ванредни професор

Владимир Нешић

професор емеритус

Александра Костић

редовни професор

Бојана Димитријевић

редовни професор

Весна Анђелковић

редовни професор

Владимир Хедрих

редовни професор

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Љубиша Златановић

редовни професор

Марина Хаџи Пешић

редовни професор

Снежана Видановић

редовни професор

Снежана Стојиљковић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Гордана Ђигић

доцент

Душан Тодоровић

доцент

Ивана Јанковић

доцент

Кристина Ранђеловић

доцент

Милица Митровић

доцент

Милица Тошић Радев

доцент

Миодраг Миленовић

доцент

Мирослав Комленић

доцент

Небојша Милићевић

доцент

Сарадници

Александра Богдановић

асистент

Дамјана Панић

асистент

Ивана Педовић

асистент

Марија Пејичић

асистент

Мила Досковић

асистент

Стефан Ђорић

асистент

Никола Ћировић

истраживач-приправник