Google Translate

др Стефан Ђорић

доцент
Кабинет
307
Консултације
Четвртак, 11.45 – 13.45
Предмети

Академско писање у психологији

Методологија психолошких истраживања 1

Методологија психолошких истраживања 2

Основи социјалне психологије

Савремени трендови у социјалној психологији

Адреса електронске поште