Google Translate

Стефан Ђорић

асистент
Кабинет
427
Консултације
Среда, 15.00 – 17.00
Предмети

Академско писање у психологији

Методологија психолошких истраживања 1

Методологија психолошких истраживања 2

Основи социјалне психологије

Савремени трендови у социјалној психологији

Адреса електронске поште