др Јелена Опсеница Костић

ванредни професор
Кабинет
425
Консултације
Петак, 13:30 - 15:30
Предмети

Психологија одраслог доба и старења

Теорије когнитивног развоја

Увод у психологију интернета

Психологија родитељства

Одрасло доба и старење

е-mail адреса