Google Translate

др Јелена Опсеница Костић

редовни професор
Кабинет
425
Консултације
Понедељак, 11.00 – 12.00
Петак, 14.30 – 15.30
Предмети

Психологија одраслог доба и старења

Теорије когнитивног развоја

Увод у психологију интернета

Психологија родитељства

Одрасло доба и старење

Развојна психологија

Адреса електронске поште
Академски профили