Google Translate

др Владимир Хедрих

редовни професор
Кабинет
119
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00
Предмети

Основе психолошке статистике

Мултиваријантна статистика

Кроскултурна адаптација психолошких мерних инструмената

Принципи психолошког тестирања

Психологија маркетинга

Увод у анализу података

Методе истраживања тржишта

Психометријске теорије и квантитативне методе

Методологија истраживања у психологији 2

Методологија истраживања у психологији 1

Адреса електронске поште