др Кристина Ранђеловић

доцент

Основни подаци

Кабинет
118
Консултације
Четвртак, 12:00 - 14:00
Предмети

Основе психологије личности

Психологија индивидуалних разлика

Психологија личности

Теорије личности

Мултиваријантна статистика

е-mail адреса