др Кристина Ранђеловић

доцент

Основни подаци

Кабинет
118
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Основе психологије личности

Психологија индивидуалних разлика

Психологија личности

Теорије личности

Мултиваријантна статистика

е-mail адреса