Google Translate

др Кристина Ранђеловић

ванредни професор
Кабинет
118
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00
Предмети

Основе психологије личности

Психологија индивидуалних разлика

Психологија личности

Теорије личности

Истраживања у психологији личности

Адреса електронске поште