Google Translate

Никола Ћировић

асистент
Кабинет
119
Консултације
Среда, 13.30 – 15.30
Предмети

Основе психологије личности

Теорије личности

Општа психопатологија

Психопатологија - посебни део

Психологија маркетинга

Увод у клиничку психологију

Кроскултурна адаптација психолошких мерних инструмената

Принципи психолошког тестирања

Адреса електронске поште
Академски профили