Google Translate

Никола Ћировић

асистент
Кабинет
119
Консултације
Среда, 14.00 – 16.00

Напомена: Dana 12.06. konsultacije će biti održane u 11 - 13 h (moguće su i online konsultacije ove nedelje).

Предмети

Основе психологије личности

Теорије личности

Општа психопатологија

Психопатологија - посебни део

Психологија маркетинга

Увод у клиничку психологију

Кроскултурна адаптација психолошких мерних инструмената

Принципи психолошког тестирања

Адреса електронске поште
Академски профили