Google Translate

др Милица Митровић

доцент
Кабинет
307
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00

Напомена: Онлајн консултације уз претходну најаву и договор.

Предмети

Општа психопатологија

Психопатологија - посебни део

Социјални рад у заједници

Увод у клиничку психологију

Адреса електронске поште
Академски профили