др Небојша Милићевић

доцент
Кабинет
120
Консултације
Понедељак, 12:00 - 14:00
Предмети

Академско писање у психологији

Методологија истраживања у психологији 1

Методологија научно-истраживачког рада

Основи социјалне психологије

Савремени трендови у социјалној психологији

е-mail адреса