Google Translate

др Небојша Милићевић

ванредни професор
Кабинет
120
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Академско писање у психологији

Методологија истраживања у психологији 1

Методологија научно-истраживачког рада

Основи социјалне психологије

Савремени трендови у социјалној психологији

Адреса електронске поште