Google Translate

др Душан Тодоровић

доцент
Кабинет
415
Консултације
Четвртак, 15.00 – 17.00
Предмети

Психологија рада

Психологија менаџмента

Организациона психологија

Професионална и етичка питања психологије рада

Менаџмент у образовању

Психологија вођства и следбеништва

Савремени социопсихолошки концепти организационог функционисања

Адреса електронске поште