Google Translate

Избор у звања

др Сања Игњатовић

четвртак, 18.3.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Сања Игњатовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Увод у студије британске културе и Британске студије - Визуелни приступ).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Петковић

понедељак, 25.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Петковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија културе и Социологија града).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Петровић

субота, 23.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Петровић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и 2 и Савремени педагошки правци).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Александра Лончар Раичевић

субота, 23.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александра Лончар Раичевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Прозодија српског језика и Фонетика са фонологијом).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марија Марковић

четвртак, 21.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Марковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Марко Митић

понедељак, 11.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марко Митић, мастер филолог, студент докторских академских студија, у звање асистент за ужу научну област Англо-америчка књижевност и култура (Америчка књижевност-класици и Америчка књижевност-драма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Максимовић

понедељак, 11.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Максимовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дејан Павловић

четвртак, 24.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Павловић, дипломирани филолог, студент мастер академских студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Велимир Илић

понедељак, 21.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Велимир Илић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Књижевно превођење).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Иван Николић

понедељак, 21.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Иван Николић, демонстратор, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Методика наставе филозофије 1 и Методика наставе филозофије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.