Google Translate

Избор у звања

Никола Ћировић

четвртак, 31.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Ћировић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психопатологија и Психологија маркетинга).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Ђорђевић

уторак, 29.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Ђорђевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Небојша Милићевић

уторак, 29.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Небојша Милићевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Основи социјалне психологије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљана Спасић Шнеле

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљана Спасић Шнеле, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија породице и Породица и породични односи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Мила Досковић

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Мила Досковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија наставе и Психологија у образовању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Влајић

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Влајић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Клиничка психодијагностика и Психодијагностика деце).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ана Јованчевић

субота, 12.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ана Јованчевић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психометрија и Мултиваријантна статистика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Анастасија Мамутовић

петак, 11.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анастасија Мамутовић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Николета Момчиловић

четвртак, 22.8.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Николета Момчиловић, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 7 и Методика наставе немачког језика 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Маја Стефановић

понедељак, 19.8.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Маја Стефановић, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Немачка књижевност и култура (Немачка књижевност 7 и Немачка књижевност 8).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.