Google Translate

Избор у звања

Дејан Павловић

четвртак, 12.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Павловић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Радуловић

среда, 11.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Радуловић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима и Историјска географија античког доба).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Емилија Јовић

уторак, 10.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Емилија Јовић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика и фонологија руског језика и Техника превођења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Наташа Игњатовић

понедељак, 9.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Игњатовић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 7 - анализа дискурса: лекторске вежбе и Савремени француски језик 8 - анализа дискурса: лекторске вежбе).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Неда Нецић

петак, 1.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Неда Нецић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Весна Симовић

уторак, 22.2.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Весна Симовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Романистика (Француски језик А2.1 и Француски језик Б1.1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирјана Илић

понедељак, 7.2.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирјана Илић, ванредни професор, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др НИна Судимац

четвртак, 3.2.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Нина Судимац, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Српски језик и Примењена фонетика и фонологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ивана Стаменковић

петак, 28.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Стаменковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Култура комуницирања и Медијска публика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Фигар

среда, 26.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Фигар, лектор, у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у психолингвистику и Консекутивно превођење).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.