Google Translate

Избор у звања

Милица Ђорђевић

уторак, 25.5.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Ђорђевић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Руски романтизам).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Тања Цветковић

среда, 5.5.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Тања Цветковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Нина Павловић

четвртак, 22.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Нина Павловић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ивана Педовић

понедељак, 19.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Педовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психометрија и Мултиваријантна анализа).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Вања Цветковић

петак, 16.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Вања Цветковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француска књижевност прве половине 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Татјана Трајковић

четвртак, 15.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Татјана Трајковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Преглед српских дијалеката и Српска ономастика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Наташа Живић

среда, 14.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Живић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1 и Писмено и усмено превођење).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Душан Алексић

понедељак, 12.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Душан Алексић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Пропаганда и јавност и Штампа и онлајн жанрови и форме).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Oливера Марковић

уторак, 30.3.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Оливера Марковић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Српска и компаративна књижевност .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Станојевић

уторак, 30.3.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Станојевић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Образовање и социјална селекција).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.