Google Translate

Избор у звања

др Петра Митић

петак, 15.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Петра Митић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Англистика (Енглески језик 3 и Енглески језик 4).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ивана Митић

петак, 8.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Митић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљан Јовић

уторак, 5.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије са потписом два члана и издвојеним мишљењем једног члана комисије, за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљан Јовић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Сензорни процеси и Мотивација и емоције).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Никола Ћировић

четвртак, 31.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Ћировић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психопатологија и Психологија маркетинга).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Ђорђевић

уторак, 29.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Ђорђевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Небојша Милићевић

уторак, 29.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Небојша Милићевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Основи социјалне психологије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљана Спасић Шнеле

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљана Спасић Шнеле, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија породице и Породица и породични односи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Мила Досковић

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Мила Досковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија наставе и Психологија у образовању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Влајић

среда, 23.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Влајић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Клиничка психодијагностика и Психодијагностика деце).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ана Јованчевић

субота, 12.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ана Јованчевић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психометрија и Мултиваријантна статистика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.