Google Translate

Избор у звања

др Марта Митровић

среда, 23.9.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марта Митровић, асистент, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Савремени медијски системи и Глобализација и медији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Марковић

уторак, 22.9.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Марковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Техника превођења и Лексикологија руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Нермин Вучељ

среда, 15.7.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Нермин Вучељ, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност просветитељства и Француска књижевност барока и класицизм).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Љиљана Марковић

петак, 26.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Марковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Миленковић

среда, 24.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Миленковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 1 и Историја естетике 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Анђелија Милић

уторак, 23.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анђелија Милић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја античке филозофије 1 и Историја средњовековне филозофије 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Владимир Фигар

петак, 5.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Владимир Фигар, асистент, у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 3 и Увод у когнитивну лингвистику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Славиша Недељковић

среда, 4.3.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Славиша Недељковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја народа Балкана 19. века и Историја народа Балкана 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Гордана Ђигић

субота, 22.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Гордана Ђигић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Основи педагошке психологије и Психологија наставе).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Љиљана Јанковић

петак, 21.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Љиљана Јанковић, виши лектор, у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 7 и Морфосинтакса).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.