Google Translate

Избор у звања

др Добрила Бегенишић

четвртак, 30.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Добрила Бегенишић, доктор лингвистичких наука, у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 8 и Морфологија немачког језика 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Марија Ђорђевић

четвртак, 30.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марија Ђорђевић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Педагогија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Наталија Стевановић

среда, 29.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наталија Стевановић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Англистика .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Младен Поповић

понедељак, 27.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Младен Поповић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Англистичка лингвистика .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Катарина Стаменковић

понедељак, 27.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Катарина Стаменковић, лектор, у звање асистент за ужу научну област Немачки језик (Синтакса немачког језика 1 и Савремени немачки језик 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Кристина Митић

понедељак, 27.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Кристина Митић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна лирска поезија и народна проза и Вештина писања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Јован Буковала

четвртак, 23.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јован Буковала, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Илија Милосављевић

четвртак, 23.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Илија Милосављевић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ирена Цветковић Теофиловић

среда, 22.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Цветковић Теофиловић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик 1 и 2 и Историја књижевног језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Лепојевић

уторак, 21.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Лепојевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.