Google Translate

Избор у звања

др Дејан Антић

четвртак, 14.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Антић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Савремена историја српског народа 1, Савремена историја српског народа 2 и Балкански ратови).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ирена Љубомировић

четвртак, 14.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Љубомировић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја старог Рима, Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историјска географија античког доба).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марија Вујовић

среда, 13.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Вујовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Фотографија у медијима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Анка Михајлов Прокоповић

среда, 13.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Анка Михајлов Прокоповић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Радијско новинарство у дигиталном добу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ема Живковић

петак, 8.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ема Живковић, мастер филолог (англиста), лектор, у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Методика наставе енглеског језика 1 и 2 и Савремени енглески језик 5).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ана Јованчевић

уторак, 5.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ана Јованчевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Мултиваријатна статистика и Психометрија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Никола Ћировић

уторак, 5.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Ћировић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психопатологија и Психологија маркетинга).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Селена Станковић

четвртак, 23.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Селена Станковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 2 - Морфосинтакса и Савремени француски језик 4 - Синтакса просте реченице).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Зоран Димић

четвртак, 23.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зоран Димић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Филозофија (Историја нововековне филозофије 1 и Историја нововековне филозофије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Никола Бјелић

среда, 22.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Никола Бјелић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Савремена француска књижевност).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 34