Google Translate

Избор у звања

др Јелена Јовановић

среда, 5.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска модерна и модернизам (до 1941) и Савремена српска књижевност (после 1980)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Бранка Огњановић

петак, 24.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Бранка Огњановић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Немачка књижевност и култура (Немачка књижевност 1 и Немачка књижевност 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирјана Бојанић Ћирковић

субота, 18.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирјана Бојанић Ћирковић, асистент са докторатом, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Иван Анђелковић

субота, 11.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Иван Анђелковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социјални рад (Психосоцијалне интервенције у кризи и Социјални рад са групом).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Љиљана Скробић

петак, 10.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Скробић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Бојана Пуцаревић

петак, 10.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Бојана Пуцаревић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социјални рад (Насиље, васпитно занемаривање и злостављање и Пенални и постпенални социјални рад).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Виолета Џонић

петак, 15.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Виолета Џонић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Лингвокултурологија и Морфологија глаголских речи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Петра Митић

петак, 15.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Петра Митић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Англистика (Енглески језик 3 и Енглески језик 4).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ивана Митић

петак, 8.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Митић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљан Јовић

уторак, 5.11.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије са потписом два члана и издвојеним мишљењем једног члана комисије, за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљан Јовић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Сензорни процеси и Мотивација и емоције).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.