Google Translate

Избор у звања

Др Јелена Османовић Зајић

четвртак, 2.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Јелена Османовић Зајић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Статистика у педагошким истраживањима и Увод у професију педагога).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Велибор Петковић

четвртак, 14.10.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Велибор Петковић, доктор наука - филолошке науке, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарска стилистика и Увод у новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Сузана Марковић Крстић

уторак, 14.9.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Сузана Марковић Крстић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Социјална демографија и Социологија омладине).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Александар Новаковић

среда, 8.9.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александар Новаковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Лингвометодика и Српски језик као страни).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Андреј Благојевић

петак, 27.8.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Андреј Благојевић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Право (Медијско право и Људска права).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Драган Тодоровић

среда, 14.7.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драган Тодоровић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Младеновић

понедељак, 5.7.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Младеновић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност неомодернизма (1941-1980) и Књижевност краја 20. и почетка 21. века у друштвеном контексту)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Јаћовић

среда, 30.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јаћовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 3 и Контрастивна лингвистика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Милан Јовановић

четвртак, 24.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Милан Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Увод у логику 1 и Логика 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дејан Павловић

среда, 2.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Павловић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.