Департман за социологију

Наставно особље

Наставници

управник департмана

Бранислав Стевановић

редовни професор

Љубиша Митровић

професор емеритус

Горана Ђорић

ванредни професор

Данијела Гавриловић

редовни професор

Драган Тодоровић

ванредни професор

Драгана Захаријевски

редовни професор

Јасмина Петровић

ванредни професор

Наталија Јовановић

редовни професор

Сузана Марковић Крстић

ванредни професор

Гордана Стојић

доцент

Јелена Петковић

доцент

Милош Јовановић

доцент
управница департмана

Лела Милошевић Радуловић

доцент

Сарадници

Александра Николајевић

асистент

Јелена Божиловић

асистент

Нина Павловић

асистент