Google Translate

Департман за социологију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Данијела Гавриловић

редовни професор

Љубиша Митровић

професор емеритус

Бранислав Стевановић

редовни професор

Драган Тодоровић

редовни професор

Јасмина Петровић

редовни професор

Наталија Јовановић

редовни професор

Сузана Марковић Крстић

редовни професор

Горана Ђорић

ванредни професор

Јелена Петковић

ванредни професор
управница департмана

Лела Милошевић Радуловић

ванредни професор

Гордана Стојић

доцент

Јелена Божиловић

доцент

Милош Јовановић

доцент

Немања Крстић

доцент

Сарадници

Александра Николајевић

асистент

Ненад Станојевић

асистент

Вук Динић

истраживач-приправник

Дијана Милошевић

истраживач-приправник